Naam Weststellingwerf
Code 98
Provincie Friesland
Inwonertal 25720

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Onzekerheden grondexploitaties None None 4200000.0
Sociaal domein Risico’s ten gevolge van open einde regelingen: Van vóór 2015 bestaande regelingen None None 50000.0
Gemeentefonds Onzekerheden gemeentefonds en rente None None 375000.0
Kapitaalgoederen Onzekerheden en risico’s bij onderhoud kapitaalgoederen None None 225000.0
GR / Verbonden partijen Onzekerheden realisatie (externe) subsidies € 0 None None None
GR / Verbonden partijen Risico’s en beheersingsmaatregelen met betrekking tot verbonden partijen en gerelateerde projecten None None 735000.0
Personeel Overige onzekerheden en risico’s: beheersmaatregelen in de bedrijfsvoering None None 40000.0
Belasting Overige onzekerheden en risico's: VennootschapsBelasting(VPB) None None None

0 1 2 3 4
0 bedragen x € 1.000
1 Onderdeel 2018 2019 2020 2021
2 a. De structurele begrotingsruimte 200 500 500 500
3 De incidentele begrotingsruimte 30 30 30 30
4 b. De algemene reserve 18.400 18.400 18.900 19.200
5 c. Bestemmingsreserves - - - -
6 d. De stille reserves - - - -
7 e. De onbenutte belastingcapaciteit - - - -
8 f. Mogelijke ombuigingsmaatregelen - - - -
9 18.630 18.930 19.430 19.730


0
0 bedragen x € 1.000
1 Weerstandsvermogen 2018
2 Weerstandscapaciteit (incidenteel) 18.630
3 Risico's -6.400
4 Weerstandsvermogen 12.230


0 1 2 3 4
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 1. Netto schuldquote a. zonder correctie doorgeleende gelden < 90% 90 - 130% > 130%
2 b. met correctie doorgeleende gelden < 90% 90 - 130% > 130%
3 2. Solvabiliteitsratio > 50% 20 - 50% < 20%
4 3. Grondexploitatieruimte < 20% 20 - 35% > 35%
5 4. Structurele exploitatieruimte Eerste jaar en meerjarig > 0% Begroting en meerjarig 0% Begroting en meerjarig < 0%
6 5. Belastingcapaciteit < 95% 95 - 105% > 105%


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Kengetallen Rekening Begroot Begroot MJB MJB MJB Categorie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (peiljaar 2018)
1 1 Netto schuldquote 87,27% 85,15% 80,66% 77,34% 70,97% 66,63% A
2 Netto schuldquote (gecorrigeerd) 81,11% 80,10% 75,96% 72,95% 66,89% 62,90% A
3 2 Solvabiliteitsratio 22,61% 23,58% 25,06% 25,17% 25,87% 25,85% B
4 3 Grondexploitatie 36,29% 34,97% 31,58% 27,14% 21,85% 20,26% B
5 4 Structurele exploitatieruimte 5,13% 1,00% 1,06% 1,04% 0,69% 1,00% A
6 5 Belastingcapaciteit 94,41% 95,02% 93,64% 94,74% 94,74% 94,74% A


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Onzekerheden grondexploitaties None None 4200000.0
Sociaal domein Risico’s ten gevolge van open einde regelingen: Sociaal domein None None 450000.0
Gemeentefonds Onzekerheden gemeentefonds en rente None None 375000.0
Kapitaalgoederen Onzekerheden en risico’s bij onderhoud kapitaalgoederen None None 225000.0
GR / Verbonden partijen Risico’s en beheersingsmaatregelen met betrekking tot verbonden partijen en gerelateerde projecten None None 735000.0
Overig Overige onzekerheden en risico’s: beheersmaatregelen in de bedrijfsvoering None None 40000.0
Belasting Overige onzekerheden en risico's: VennootschapsBelasting(VPB) None None 0.0
Overig Onzekerheden realisatie (externe) subsidies None None 0.0

0
0 Onderdeel 2019 2020 2021 2022
1 a. De structurele begrotingsruimte 500 500 500 500 De incidentele begrotingsruimte 30 30 30 30 b. De algemene reserve 18.800 18.400 18.500 19.100 c. Bestemmingsreserves - - - - d. De stille reserves - - - - e. De onbenutte belastingcapaciteit - - - - f. Mogelijke ombuigingsmaatregelen - - - -
2 19.330 18.930 19.030 19.630


0
0 Weerstandsvermogen 2019
1 Weerstandscapaciteit 19.330 Risico's -6.400
2 Weerstandsvermogen 12.930


0 1 2 3 4
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 1. Netto schuldquote a. zonder correctie doorgeleende gelden < 90% 90 - 130% > 130%
2 b. met correctie doorgeleende gelden < 90% 90 - 130% > 130%
3 2. Solvabiliteitsratio > 50% 20 - 50% < 20%
4 3. Grondexploitatieruimte < 20% 20 - 35% > 35%
5 4. Structurele exploitatieruimte Eerste jaar en meerjarig > 0% Begroting en meerjarig 0% Begroting en meerjarig < 0%
6 5. Belastingcapaciteit < 95% 95 - 105% > 105%


0
0 Kengetallen Rekening Begroot Begroot MJB MJB MJB Categorie 2017 2018* 2019 2020 2021 2022 (peiljaar 2019)
1 1 Netto schuldquote 78,46% 76,11% 75,28% 70,99% 58,36% 52,96% A Netto schuldquote 74,90% 71,49% 71,04% 66,78% 54,21% 48,73% A (gecorrigeerd) 2 Solvabiliteitsratio 22,32% 21,91% 21,17% 20,46% 21,45% 22,77% B 3 Grondexploitatie 34,58% 31,63% 28,92% 25,88% 20,67% 19,89% B 4 Structurele exploitatieruimte 1,29% 1,06% 0,01% 0,04% 0,51% 1,04% A 5 Belastingcapaciteit 95,08% 93,64% 94,17% 94,17% 94,17% 94,17% B


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties inclusief NIEGG None None 2800000.0
Sociaal domein Open einde regelingen None None 500000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds en rente None None 500000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen None None 225000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen en gerelateerde projecten None None 625000.0
Overig Overig None None 350000.0

0
0 x € 1.000
1 Onderdeel 2020 2021 2022 2023
2 a. De structurele begrotingsruimte 500 500 500 De incidentele begrotingsruimte 30 30 30 30 b. De algemene reserve 18.200 17.400 16.700 16.700 c. Bestemmingsreserves d. De stille reserves e. De onbenutte belastingcapaciteit f. Mogelijke ombuigingsmaatregelen -
3 18.230 17.930 17.230 17.230


0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7


0
0 x € 1.000
1 Weerstandsvermogen 2020
2 Weerstandscapaciteit 18.230 Risico's 5.000
3 Weerstandsvermogen 23.230


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 a. zonder correctie doorgeleende gelden 1. Netto schuldquote b. met correctie doorgeleende gelden < 90% < 90% 90 - 130% 90 - 130% > 130% > 130%
2
3 2. Solvabiliteitsratio > 50% 20 - 50% < 20%
4 3. Grondexploitatieruimte < 20% 20 - 35% > 35%
5 4. Structurele exploitatieruimte Eerste jaar en meerjarig > 0% Begroting en meerjarig 0% Begroting en meerjarig < 0%
6 5. Belastingcapaciteit < 95% 95 - 105% > 105%


0
0 Kengetallen Rekening Begroot Begroot MJB MJB MJB Categorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (peiljaar 2020)
1 1 Netto schuldquote 67,55% 75,06% 72,26% 61,80% 54,02% 44,86% A Netto schuldquote (gecorrigeerd) 65,13% 72,60% 69,87% 59,46% 51,62% 42,50% A 2 Solvabiliteitsratio 22,00% 21,37% 20,11% 20,18% 20,60% 21,75% B 3 Grondexploitatie 29,03% 29,80% 25,49% 23,84% 22,17% 19,00% B 4 Structurele exploitatieruimte 1,52% -1,23% -0,44% -0,46% 0,34% 1,11% C 5 Belastingcapaciteit 94,17% 91,08% 93,51% 93,51% 93,51% 93,51% A