Naam Vaals
Code 981
Provincie Limburg
Inwonertal 9874

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie / nog niet in exploitatie genomen gronden 100.0 1000000.0 1000000.0
GR / Verbonden partijen Regionale samenwerking 50.0 50000.0 25000.0
Personeel Wachtgelden wethouders en pensioenen gewezen wethouders 25.0 225000.0 56250.0
GR / Verbonden partijen Bijdragen tekorten gemeenschappelijke regelingen 50.0 200000.0 100000.0
Grondexploitatie Grenslandhal 25.0 1000000.0 250000.0
Personeel Re-organisatie 50.0 500000.0 250000.0
Overig Onzekerheid (incidenteel) None None 420000.0
Sociaal domein Decentralisatie rijkstaken 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Studentenhuisvesting 50.0 500000.0 250000.0
ICT algemeen ICT-risico's 50.0 50000.0 25000.0
Dividend/Rente Renterisico 50.0 100000.0 50000.0
Gemeentefonds Afname uitkering gemeentefonds 50.0 200000.0 100000.0
Dividend/Rente Wet Hof en schatkistbankieren 25.0 50000.0 12500.0
Belasting Invoer Vennootschapbelasting 50.0 50000.0 25000.0
Overig Overige risico's 50.0 300000.0 150000.0
Overig Onzekerheid (structureel) None None 191000.0

0
0 Incidentele weerstandscapaciteit
1 Vrij aanwendbaar deel Algemene Reserve € 6.632.732
2 Vrij aanwendbaar deel Bestemmingsreserve € 1.439.362
3 Totale incidentele weerstandscapaciteit € 8.072.094


0 1
0 Ratio Beoordeling
1 > 3,0 Uitstekende weerstandscapaciteit
2 2,0 – 3,0 Ruim voldoende weerstandscapaciteit
3 1,0 – 2,0 Voldoende weerstandscapaciteit
4 < 1,0 Onvoldoende weerstandscapaciteit


0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risico Kans Bedrag Reken- Structureel/ Rekenbedrag percentage Incidenteel
1 1. Grondexploitatie / nog niet in exploitatie genomen gronden Hoog € 1.000.000 100% Incidenteel € 1.000.000
2 2. Regionale samenwerking Midden € 50.000 50% Incidenteel € 25.000
3 3. Wachtgelden wethouders en pensioenen gewezen wethouders Laag € 225.000 25% Incidenteel € 56.250
4 4. Bijdragen tekorten gemeenschappelijke regelingen Midden € 200.000 50% Incidenteel € 100.000
5 5. Grenslandhal Midden € 1.000.000 25% Incidenteel € 250.000
6 6. Re-organisatie Midden € 500.000 50% Incidenteel € 250.000
7 Subtotaal Incidenteel € 1.681.250
8 7. Onzekerheid (factor 1,25) € 420.000
9 Totaal geïnventariseerde incidentele risico's € 2.101.250
10 8. Decentralisatie rijkstaken Midden € 300.000 50% Structureel € 150.000
11 9. Studentenhuisvesting Midden € 500.000 50% Structureel € 250.000
12 10. ICT-risico's Midden € 50.000 50% Structureel € 25.000
13 11. Renterisico Midden € 100.000 50% Structureel € 50.000
14 12. Afname uitkering gemeentefonds Midden € 200.000 50% Structureel € 100.000
15 13. Wet Hof en schatkistbankieren Laag € 50.000 25% Structureel € 12.500
16 14. Invoer Vennootschap belasting Midden € 50.000 50% Structureel € 25.000
17 15. Overige risico's Midden € 300.000 50% Structureel € 150.000
18 Subtotaal Structureel € 762.500
19 16. Onzekerheid (factor 1,25) Structureel € 191.000
20 Totaal geïnventariseerde structurele risico's € 953.500
21 Totaal geïnventariseerde risico's € 3.054.750


0 1 2 3 4
0 Structurele weerstandscapaciteit
1 2018 2019 2020 2021
2 Begrotingssaldo (vrij te besteden budgetruimte) € 11.000 € 169.000 € 690.000 € 749.000
3 Opgenomen stelpost voor onvoorziene uitgaven € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000
4 Onbenutte belastingcapaciteit (OZB) € 287.000 € 287.000 € 287.000 € 287.000
5 Totale structurele weerstandscapaciteit € 328.000 € 486.000 € 1.007.000 € 1.066.000
6 Gemiddelde structurele weerstandscapaciteit € 722.000


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie / nog niet in exploitatie genomen gronden 100.0 1000000.0 1000000.0
GR / Verbonden partijen Regionale samenwerking 50.0 50000.0 25000.0
Personeel Wachtgelden wethouders en pensioenen gewezen wethouders 25.0 225000.0 56250.0
GR / Verbonden partijen Bijdragen tekorten gemeenschappelijke regelingen 50.0 200000.0 100000.0
Overig Reorganisatie 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Decentralisatie rijkstaken 50.0 300000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen 50.0 200000.0 100000.0
Overig Studentenhuisvesting 50.0 500000.0 250000.0
ICT algemeen ICT-risico's 50.0 50000.0 25000.0
Dividend/Rente Renterisico 50.0 100000.0 50000.0
Gemeentefonds Afname uitkering gemeentefonds 50.0 200000.0 100000.0
Overig Wet Hof en schatkistbankieren 25.0 50000.0 12500.0
Belasting Invoering Vennootschap belasting 25.0 50000.0 12500.0
Overig Overige risico's 50.0 300000.0 150000.0

0 1
0 Ratio Beoordeling
1 > 3,0 Uitstekende weerstandscapaciteit
2 2,0 – 3,0 Ruim voldoende weerstandscapaciteit
3 1,0 – 2,0 Voldoende weerstandscapaciteit
4 < 1,0 Onvoldoende weerstandscapaciteit


0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risico Kans Bedrag Reken- Structureel/ Rekenbedrag percentage Incidenteel
1 1. Grondexploitatie / nog niet in exploitatie genomen gronden Hoog € 1.000.000 100% Incidenteel € 1.000.000
2 2. Regionale samenwerking Midden € 50.000 50% Incidenteel € 25.000
3 3. Wachtgelden wethouders en pensioenen gewezen wethouders Laag € 225.000 25% Incidenteel € 56.250
4 4. Bijdragen tekorten gemeenschappelijke regelingen Midden € 200.000 50% Incidenteel € 100.000
5 5. Reorganisatie Midden € 500.000 50% Incidenteel € 250.000
6 Subtotaal Incidenteel € 1.431.250
7 6. Onzekerheid (factor 1,25) € 357.812
8 Totaal geïnventariseerde incidentele risico's € 1.789.062
9 7. Decentralisatie rijkstaken Midden € 300.000 50% Structureel € 150.000
10 8. Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen Midden € 200.000 50% Structureel € 100.000
11 9. Studentenhuisvesting Midden € 500.000 50% Structureel € 250.000
12 10. ICT-risico's Midden € 50.000 50% Structureel € 25.000
13 11. Renterisico Midden € 100.000 50% Structureel € 50.000
14 12. Afname uitkering gemeentefonds Midden € 200.000 50% Structureel € 100.000
15 13. Wet Hof en schatkistbankieren Laag € 50.000 25% Structureel € 12.500
16 14. Invoering Vennootschap belasting Laag € 50.000 25% Structureel € 12.500
17 15. Overige risico's Midden € 300.000 50% Structureel € 150.000
18 Subtotaal Structureel € 850.000
19 16. Onzekerheid (factor 1,25) Structureel € 212.500
20 Totaal geïnventariseerde structurele risico's € 1.062.500
21 Totaal geïnventariseerde risico's € 2.851.562


0 1 2 3 4
0 Structurele weerstandscapaciteit
1 2019 2020 2021 2022
2 Begrotingssaldo (vrij te besteden budgetruimte) € -404.000 € 222.000 € 547.000 € 783.000
3 Opgenomen stelpost voor onvoorziene uitgaven € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000
4 Onbenutte belastingcapaciteit (OZB) € 153.000 € 153.000 € 153.000 € 153.000
5 Totale structurele weerstandscapaciteit € -221.000 € 405.000 € 730.000 € 966.000
6 Gemiddelde structurele weerstandscapaciteit € 470.000


0
0 Incidentele weerstandscapaciteit
1 Vrij aanwendbaar deel Algemene Reserve € 4.124.906
2 Vrij aanwendbaar deel Bestemmingsreserve € 1.491.004
3 Totale incidentele weerstandscapaciteit € 5.615.910


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie / studentenhuisvesting 100.0 1000000.0 1000000.0
GR / Verbonden partijen Regionale samenwerking 50.0 50000.0 25000.0
Personeel Wachtgelden wethouders en pensioenen gewezen wethouders 50.0 225000.0 112500.0
GR / Verbonden partijen Bijdragen tekorten gemeenschappelijke regelingen 50.0 200000.0 100000.0
Overig Reorganisatie 50.0 500000.0 250000.0
Overig Onzekerheid (incidenteel) None None 371875.0
GR / Verbonden partijen Decentralisatie Rijkstaken 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen 50.0 250000.0 125000.0
ICT algemeen ICT-risico's 50.0 50000.0 25000.0
Dividend/Rente Renterisico 50.0 100000.0 50000.0
Gemeentefonds Afname uitkering gemeentefonds 50.0 300000.0 150000.0
Belasting Invoer Vennootschapsbelasting 25.0 50000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen Ombuigingsmaatregel subsidieverordening 25.0 35000.0 8750.0
Energietransitie Decentralisatie energiebeleid 100.0 200000.0 200000.0
Kapitaalgoederen Integrale beheersvisie openbare ruimte (IBOR) 50.0 300000.0 150000.0
Overig Overige risico's 50.0 300000.0 150000.0
Overig Onzekerheid (structureel) None None 280313.0

0 1 2 3 4 5 6 7
0 2. Regionale samenwerking Midden € 50.000 50% Incidenteel € 25.000
1 3. Wachtgelden wethouders en pensioenen gewezen wethouders Midden € 225.000 50% Incidenteel € 112.500
2 4. Bijdragen tekorten gemeenschappelijke regelingen Midden € 200.000 50% Incidenteel € 100.000
3 5. Reorganisatie Midden € 500.000 50% Incidenteel € 250.000
4 Subtotaal Incidenteel € 1.487.500
5 6. Onzekerheid (factor 1,25) € 371.875
6 Totaal geïnventariseerde incidentele risico's € 1.859.375
7 7. Decentralisatie rijkstaken Midden € 500.000 50% Structureel € 250.000
8 8. Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen Midden € 250.000 50% Structureel € 125.000
9 9. ICT-risico's Midden € 50.000 50% Structureel € 25.000
10 10. Renterisico Midden € 100.000 50% Structureel € 50.000
11 11. Afname uitkering gemeentefonds Midden € 300.000 50% Structureel € 150.000
12 12. Invoer Vennootschap belasting Laag € 50.000 25% Structureel € 12.500
13 13. Ombuigingsmaatregel subsidieverordening Laag € 35.000 25% Structureel € 8.750
14 14. Decentralisatie energiebeleid Hoog € 200.000 100% Structureel € 200.000
15 15. Integrale beheersvisie openbare ruimte (IBOR) Midden € 300.000 50% Structureel € 150.000
16 16. Overige risico's Midden € 300.000 50% Structureel € 150.000
17 Subtotaal Structureel € 1.121.250
18 17. Onzekerheid (factor 1,25) Structureel € 280.313
19 Totaal geïnventariseerde structurele risico's € 1.401.563
20 Totaal geïnventariseerde risico's € 3.260.938


0 1 2 3 4
0 Structurele weerstandscapaciteit
1 2020 2021 2022 2023
2 Begrotingssaldo (vrij te besteden budgetruimte) € -670.000 € -171.000 € 153.000 € 407.000
3 Opgenomen stelpost voor onvoorziene uitgaven € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000
4 Opgenomen stelpost tbv risico’s € 500.000 € 500.000 €500.000 € 500.000
5 Onbenutte belastingcapaciteit (OZB) € 58.000 € 58.000 € 58.000 € 58.000
6 Totale structurele weerstandscapaciteit € -82.000 € 417.000 € 741.000 € 995.000
7 Gemiddelde structurele weerstandscapaciteit € 518.000


0
0 Incidentele weerstandscapaciteit
1 Vrij aanwendbaar deel Algemene Reserve € 3.043.710
2 Vrij aanwendbaar deel Bestemmingsreserve € 1.023.677
3 Totale incidentele weerstandscapaciteit € 4.067.387


0 1
0 Ratio Beoordeling
1 > 3,0 Uitstekende weerstandscapaciteit
2 2,0 – 3,0 Ruim voldoende weerstandscapaciteit
3 1,0 – 2,0 Voldoende weerstandscapaciteit
4 < 1,0 Onvoldoende weerstandscapaciteit