Naam Borger-Odoorn
Code 1681
Provincie Drenthe
Inwonertal 25351

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Accres gemeentefonds 50.0 450000.0 225000.0
Sociaal domein Decentralisaties / sociaal domein 50.0 900000.0 450000.0
Belasting BTW-compensatiefonds (BCF) 50.0 100000.0 50000.0
Bodemsanering Bodemsanering 30.0 100000.0 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 30.0 100000.0 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verzekeringen 30.0 200000.0 60000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures 50.0 200000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Garantieverplichtingen 10.0 150000.0 15000.0
Dividend/Rente Rente 30.0 150000.0 45000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 50.0 600000.0 300000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie grondbedrijf 50.0 430000.0 215000.0
Grondexploitatie Gronden bij de gemeente 50.0 2900000.0 1450000.0
Personeel Verlofstuwmeer 50.0 750000.0 375000.0
Sociaal domein Krimp 50.0 250000.0 125000.0
Kapitaalgoederen Vastgoed 50.0 1700000.0 850000.0

0
0 Overige: - Saldo Rekening 2016 1.215.255
1
2 - Onbenutte belastingcapaciteit p.m p.m
3 - Stille Reserves p.m p.m
4


0 1 2 3 4 5 6
0 1 Accres gemeentefonds 450.000 50% 225.000 225.000
1 2 Decentralisaties / sociaal domein 900.000 50% 450.000 450.000 50.000
2 3 Btw-compensatiefonds (BCF) 100.000 50% 50.000
3 4 Bodemsanering 100.000 30% 30.000 30.000
4 5 Planschade 100.000 30% 30.000 30.000 60.000
5 6 Verzekeringen 200.000 30% 60.000
6 7 Juridische procedures 200.000 50% 100.000 100.000
7 8 Garantieverplichtingen 150.000 10% 15.000 15.000
8 9 Rente 150.000 30% 45.000 45.000 300.000
9 10 Gemeenschappelijke regelingen 600.000 50% 300.000
10 11 Grondexploitatie Grondbedrijf 430.000 50% 215.000 215.000
11 12 Gronden bij de gemeente 2.900.000 50% 1.450.000 1.450.000
12 13 Verlofstuwmeer 750.000 50% 375.000 375.000 125.000
13 14 Krimp 250.000 50% 125.000
14 15 Vastgoed 1.700.000 50% 850.000 850.000
15 Totaal 8.980.000 555.000 3.765.000 4.320.000


0 1 2 3 4 5
0 Algemene reserve 4.423.370 4.423.370 4.423.370 4.423.370 4.423.370 4.423.370
1 Verfijningsuitkering riolering -612.802 -750.438 -834.830 -865.978 -843.918 -783.529
2 Vrije reserve 3.242.749 2.996.762 2.078.961 1.071.413 657.825 427.955
3 Bestemmingsreserves 15.879.728 16.264.219 17.378.177 16.861.742 18.559.759 17.727.574
4 Voorzieningen 2.500.219 2.362.185 2.379.321 2.267.469 1.735.442 1.807.428


0 1 2 3 4
0 1. Netto schuldquote 52% 59% 48% 53%
1 2. Netto schuldquote gecorr. verstr. leningen 3. Solvabiliteitsratio 48% 31% 55% 30% 44% 34% 48% 33%
2
3 4. Grondexploitatie 6% 7% 6% 13%
4 5. Structurele exploitatieruimte 1% 1% 0% -5%
5 6. Belastingcapaciteit 110% 109% 110% 114%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Gronden bij de gemeente 50.0 2900000.0 1450000.0
Grondexploitatie Vastgoed 50.0 2200000.0 1100000.0
Sociaal domein Decentralisaties / sociaal domein 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke Regelingen 50.0 865000.0 432500.0
Gemeentefonds Accres Gemeentefonds 50.0 720000.0 360000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie grondbedrijf 50.0 470000.0 235000.0
Personeel Verlofstuwmeer 50.0 450000.0 225000.0
Overig Krimp 50.0 250000.0 125000.0
Belasting Btw-compensatiefonds 50.0 200000.0 100000.0
Overig Verzekeringen 30.0 200000.0 60000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures 50.0 200000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Garantieverplichtingen 10.0 150000.0 15000.0
Dividend/Rente Rente 30.0 150000.0 45000.0
Bodemsanering Bodemsanering 30.0 100000.0 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 30.0 100000.0 30000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Gronden bij de gemeente 50.0 2600000.0 1300000.0
Kapitaalgoederen Vastgoed 50.0 1850000.0 925000.0
Sociaal domein 3D's Sociaal Domein 50.0 1500000.0 750000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke Regelingen 50.0 925000.0 462500.0
Gemeentefonds Accres Gemeentefonds 50.0 880000.0 440000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie grondbedrijf 50.0 410000.0 205000.0
Projecten Verlofstuwmeer 50.0 350000.0 175000.0
Overig Krimp 50.0 250000.0 125000.0
Belasting Btw-compensatiefonds 50.0 200000.0 100000.0
Overig Verzekeringen 30.0 200000.0 60000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures 50.0 200000.0 100000.0
Overig Garantieverplichtingen 10.0 150000.0 15000.0
Dividend/Rente Rente 30.0 150000.0 45000.0
Bodemsanering Bodemsanering 30.0 100000.0 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 30.0 100000.0 30000.0

0 1 2
0 Weerstandsvermogen Begr. 1-1-2020 Rek. 1-1-2019
1 1. WAR 10.011.078 4.423.370
2 2. VAR 1.768.966 2.512.405
3 3. Bufferreserve gronden 1.674.743 2.899.151
4 4. Onbenutte belastingcapaciteit 0 0
5 Totaal als str. Weerst.capaciteit 13.454.787 9.834.926
6
7 5. Stille reserves 11.000.000 11.000.000
8 Totaal als inc. Weerst.capaciteit 11.000.000 11.000.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Omschrijving Bedrag Kans Incidenteel Structureel Risicobedrag
1 1 Gronden bij de gemeente 2.600.000 50% 1.300.000 1.300.000
2 2 Vastgoed 1.850.000 50% 925.000 925.000
3 3 3D's Sociaal Domein 1.500.000 50% 750.000 750.000
4 4 Gemeenschappelijke Regelingen 925.000 50% 462.500 462.500
5 5 Accres Gemeentefonds 880.000 50% 440.000 440.000
6 6 Grondexploitatie grondbedrijf 410.000 50% 205.000 205.000
7 7 Verlofstuwmeer 350.000 50% 175.000 175.000
8 8 Krimp 250.000 50% 125.000 125.000
9 9 Btw-compensatiefonds 200.000 50% 100.000 100.000
10 10 Verzekeringen 200.000 30% 60.000 60.000
11 11 Juridische procedures 200.000 50% 100.000 100.000
12 12 Garantieverplichtingen 150.000 10% 15.000 15.000
13 13 Rente 150.000 30% 45.000 45.000
14 14 Bodemsanering 100.000 30% 30.000 30.000
15 15 Planschade 100.000 30% 30.000 30.000
16 Totaal 9.865.000 355.000 4.407.500 4.762.500


0 1
0 Uitkomst Ratio Aanduiding
1 groter dan 2,0 Uitstekend
2 tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende
3 tussen 1,0 en 1,4 Voldoende
4 tussen 0,8 en 1,0 Matig
5 tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende
6 lager dan 0,6 Zeer Onvoldoende


0 1 2 3 4 5
0 Weerstandsvermogen: 1-1-20 1-1-21 1-1-22 1-1-23 1-1-24
1 1. WAR 10.011.078 10.817.987 11.569.396 12.215.849 12.769.131
2 2. VAR 1.768.966 1.268.966 1.268.966 1.268.966 1.268.966
3 3. Bufferreserve gronden 1.674.743 1.674.743 1.674.743 1.674.743 1.674.743
4 4. Onbenutte belastingcapaciteit 0 0 0 0 0
5 Totaal STRUC T.Weerst.capac. 13.454.787 13.761.696 14.513.105 15.159.558 15.712.840
6
7 5. Stille reserves 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000
8 Totaal INC ID. Weerst.capac. 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ratioberekening Struct. en Incident. Rek. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024
1 Weerst.cap. Struct. 7.997.716 9.996.701 13.454.787 13.761.696 14.513.105 15.159.558 15.712.840
2 Risico's structureel 4.047.500 4.807.500 4.407.500 4.407.500 4.407.500 4.407.500 4.407.500
3 Weerst. Ratio Struct. 1,98 2,08 3,05 3,12 3,29 3,44 3,57
4
5 Weerst.cap. Incid. 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000
6 Risico's incidenteel 405.000 405.000 355.000 355.000 355.000 355.000 355.000
7 Weerstandsruimte Inc. 10.595.000 10.595.000 10.645.000 10.645.000 10.645.000 10.645.000 10.645.000


0 1 2 3 4
0 Kengetal A B C
1 Weerstandsratio > 1,4 1,4 - 0,8 < 0,8
2 Netto schuldquote < 90 90 - 130 > 130
3 Netto schuldquote (gecorrigeerd) < 90 90 - 130 > 130
4 Solvabiliteitsratio > 50 20 - 50 < 20
5 Grondexploitatie < 20 20 - 35 > 35
6 Structurele exploitatieruimte > 0 0 < 0
7 Belastingcapaciteit < 95 95 - 105 > 105


0 1 2 3 4 5
0 Kengetal 2020 t.o.v. afgelopen jaren Score Begroting Begroting Rekening Rekening
1 2020 2020 2019 2018 2017
2 Weerstandsratio A 3,05 2,08 1,98 2,08
3 Netto schuldquote A 65% 39% 54% 50%
4 Netto schuldquote (gecorrigeerd) A 60% 35% 49% 46%
5 Solvabiliteit B 26% 32% 28% 34%
6 Grondexploitatie A 6% 6% 5% 6%
7 Structurele exploitatie A 1% 1% -4% -1%
8 Belastingcapaciteit (eigenaar) * C 111% 110% 110% 109%
9 Belastingcapaciteit (huurder) * A 49% 46% 45% niet bekend


0 1 2 3
0 > 1,4 A A 4 2 1,4- 0,8 B 0 2017 2018 2019 2020 Weerstandscapaciteit < 0,8 C > 50 A B 40 20-50 B 20 0 2017 2018 2019 2020 Solvabiliteitsratio <20 C
1 < 90 A A 100 90 - 130 50 B 0 2017 2018 2019 2020 Netto schuldquote > 130 C < 90 A A 100 90 - 130 50 B 0 2017 2018 2019 2020 Netto > 130 C schuldquote
2 4567 < 20 A A 20 - 35 B 2017 2018 2019 2020 Grondexploitatie < 35 C 02 > 0 A A 0 2017 2018 2019 2020 B -2 -4 -6 Structurele < 0 C exploitatieruimt
3 C < 95 A 95 - 105 B
4 112 110 108 2017 2018 2019 2020
5 Belastingcapaciteit (eigenaar) > 105 C


0 1 2 3 4 5
0 Kengetal 2020 t.o.v. nog komende jaren 2020 Score Begr. Begr. Begr. Begr. 2020 2021 2022 2023
1 Weerstandsratio A 3,05 3,12 3,29 3,44
2 Netto sc huldquote A 65% 60% 60% 59%
3 Netto sc huldquote (gec orrigeerd) A 61% 56% 55% 54%
4 Solvabiliteit B 26% 27% 27% 28%
5 Grondexploitatie A 6% 6% 6% 6%
6 Struc turele exploitatie A 1% 1% 2% 2%
7 Belastingc apac iteit (eigenaar) C 111% 111% 111% 111%
8 Belastingc apac iteit (huurder) A 49% 49% 49% 49%