Naam Sint Anthonis
Code 1702
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 11577

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures en aansprakelijkheid 15.0 250000.0 37500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtszaak Leges 15.0 130000.0 19500.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen en gemeentegaranties 15.0 150000.0 22500.0
Grondexploitatie Exploitatierisico None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering 80.0 1000000.0 800000.0
Sociaal domein Uitkeringen in sociale domein 80.0 300000.0 240000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 15.0 100000.0 15000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 15.0 400000.0 60000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico op eigendommen 15.0 60000.0 9000.0
Overig Risico’s in verband met bedrijfsvoering None None None
Personeel Personeel 15.0 200000.0 30000.0
Personeel Pensioen en wachtgeldverplichtingen bestuurders 15.0 100000.0 15000.0

0 1 2 3 4
0 Overzicht risico’s 2017 Bedrag % kans Risico
1 Juridische procedures en aansprakelijkheid 250.000 15% 37.500
2 a Rechtszaak Leges 130.000 15% 22.500
3 b Borgstellingen en gemeentegaranties 150.000 15% 22.500
4 c Exploitatierisico
5 Algemene uitkering 1.000.000 80% 800.000
6 Uitkeringen in sociale domein 300.000 80% 240.000
7 Planschade 100.000 15% 15.000
8 Verbonden partijen 400.000 15% 60.000
9 d Risico op eigendommen 60.000 15% 9.000
10 e Risico’s in verband met bedrijfsvoering
11 Personeel 200.000 15% 30.000
12 Pensioen en wachtgeldverplichtingen bestuurders 100.000 15% 15.000
13 Totaalbedrag risico’s 2.690.000 1.255.000


0 1
0 Waarderingstabel Score
1 Score < 0,6 Ruim onvoldoende
2 Score 0,6 – 0,8 Onvoldoende
3 Score 0.8 – 1.0 Matig
4 Score 1.0 – 1.4 Voldoende
5 Score 1.4 – 2.0 Ruim voldoende
6 Score > 2.0 Uitstekend


0 1 2 3
0 Nr Naam Saldo per Saldo per 1-1-2018 31-12-2018
1 1 Algemene vrije reserve (vrij besteedbaar) 1.757.000 1.140.000
2 2 Algemene dekkingsreserve (niet vrij besteedbaar) 10.840.000 10.840.000
3 3 Bestemmingsreserves 8.477.000 8.394.000
4 4 Stille reserves 38.000.000 38.000.000
5 5 Post onvoorzien 15.000 15.000
6 Totaal bruto weerstandscapaciteit 59.089.000 V 58.389.000 V


0 1 2 3 4
0 Nr Naam % Saldo per Saldo per inzetbaar 1-1-2018 31-12-2018
1 1 Algemene vrije reserve (vrij besteedbaar) 100% 1.757.000 1.140.000
2 2 Algemene dekkingsreserve (niet vrij besteedbaar) 25% 2.710.000 2.710.000
3 3 Bestemmingsreserves 10% 848.000 839.000
4 4 Stille reserves 10/15% 4.470.000 4.470.000
5 5 Post onvoorzien 100% 15.000 15.000
6 Totaal minimale weerstandscapaciteit 9.800.000 9.174.000


0 1
0 Inschatting bedrag Gevolg
1 Kleiner dan e 100.000 e 25.000
2 Tussen e 100.000 en e 300.000 e 200.000
3 Groter e 300.000 e 500.000


0 1
0 Inschatting kans dat risico voordoet Kans
1 Laag risico 0 - 30% 15%
2 Gemiddeld risico 30 - 60% 45%
3 Hoog risico 60 - 100% 80%


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Netto schuldquote 5,9% -8,3% -9,4% -10,6% -11,7% -12,9%
2 Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 4,9% -7,6% -8,8% -10,2% -11,4% -12,7%
3 Solvabiliteitsratio 68,0% 69,2% 69,5% 71,5% 71,2% 71,4%
4 Grondexploitatie 7,7% 2,6% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7%
5 Structurele exploitatieruimte -1,1% 1,1% 2,7% 2,1% 1,7% 0,7%
6 Belastingcapaciteit 91,6% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures en aansprakelijkheid 15.0 250000.0 37500.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen en gemeentegaranties 15.0 150000.0 22500.0
ICT algemeen Geldlening breedband 15.0 166000.0 24900.0
Overig Algemene uitkering 80.0 1000000.0 800000.0
Sociaal domein Uitkeringen in sociaal domein 80.0 300000.0 240000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 15.0 100000.0 15000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 15.0 400000.0 60000.0
Overig Risico’s op eigendommen 15.0 60000.0 9000.0
Personeel Personeel 15.0 200000.0 30000.0
Personeel Pensioen en wachtgeldverplichtingen bestuurders 15.0 100000.0 15000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures en aansprakelijkheid 15.0 250000.0 37500.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen en gemeentegaranties 15.0 150000.0 22500.0
ICT algemeen Geldlening breedband 15.0 166000.0 24900.0
Grondexploitatie Exploitatierisico's None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering 80.0 1000000.0 800000.0
Sociaal domein Uitkeringen in sociaal domein 80.0 500000.0 400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 15.0 100000.0 15000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claim Attero 80.0 50000.0 40000.0
Omgevingswet Stikstofbesluit 45.0 250000.0 112500.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 45.0 400000.0 180000.0
Kapitaalgoederen Risico's op eigendommen 15.0 75000.0 11250.0
Overig Risico's in verband met bedrijfsvoering None None None
Personeel Personeel 45.0 600000.0 270000.0
Personeel Pensioen en wachtgeldverplichtingen bestuurders 15.0 100000.0 15000.0

0 1 2 3
0 Saldo per Saldo per Nr Naam 1-1-2020 31-12-2020
1 1 Algemene vrije reserve (vrij besteedbaar)* 3.122.000 3.122.000
2 2 Bestemmingsreserves 21.479.000 18.449.000
3 3 Stille reserves 38.000.000 38.000.000
4 4 Post onvoorzien 15.000 15.000
5 Totaal bruto weerstandscapaciteit 62.616.000 59.586.000


0 1 2 3 4
0 Nr Naam % Beschikbaar Inzetbaar inzetbaar per 31-12-2020 per 31-12-2020
1 1 Algemene vrije reserve (vrij besteedbaar) 100% 3.122.000 3.122.000
2 2 Bestemmingsreserves 10% 18.449.000 1.845.000
3 3 Stille reserves 10/15% 38.000.000 4.432.000
4 4 Post onvoorzien 100% 15.000 15.000
5 Totaal minimale weerstandscapaciteit 59.586.000 9.414.000


0 1
0 Inschatting kans dat risico voordoet Kans
1 Laag risico 0 - 30% 15%
2 Gemiddeld risico 30 - 60% 45%
3 Hoog risico 60 - 100% 80%