Naam Bergeijk
Code 1724
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 18398

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Verkoop pachtgronden None None 25000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering: effect wijzigingen None None 75000.0
Belasting Vennootschapsbelasting None None 38000.0
Sociaal domein 3 Decentralisaties None None 175000.0
Bodemsanering Sanering bodemverontreiniging None None 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen None None 75000.0
Grondexploitatie Risico's grondexploitatie None None 1608000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen None None 200000.0
Overig Financieringsfunctie reserve None None 25000.0
GR / Verbonden partijen GRSK / GGD/ ODZOB / VRBZO / MRE None None 180000.0

0
0 Onderdeel Op grond van
1 art. 11 BBV Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; Een inventarisatie van de risico’s; Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico’s Verplicht opnemen van een aantal kengetallen Beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie


0
0 Omschrijving risico 1e burap 2017 Begroting 2018 2019 2020 2021 2022 Bedragen x € 1.000 Kans AR AR grex Totaal AR AR grex Totaal
1 0. Taakveld Bestuur en ondersteuning
2 a. Verkoop pachtgronden Zeer gering 25 0 25 25 0 25 25 25 25 25 b. Algemene uitkering: effect wijzigingen Gering 75 0 75 75 0 75 75 75 75 75 c. Vennootschapsbelasting Gering 38 0 38 38 0 38 38 38 38 38
3 6. Taakveld Sociaal domein
4 d. 3 Decentralisaties Waarschijnlijk 225 0 225 175 0 175 175 175 175 175
5 7. Taakveld Volksgezondheid en milieu
6 e. Sanering bodemverontreiniging Waarschijnlijk 50 0 50 50 0 50 50 50 50 50
7 8. Taakveld VHROSV
8 f. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen Waarschijnlijk 75 0 75 75 0 75 75 75 75 75 g. Risico's grondexploitatie Hoog 0 1.713 1.713 0 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608
9 Organisatie/bedrijfsrisico
10 175 30 0 h. Gewaarborgde geldleningen Zeer gering 230 0 230 200 0 200 0 j. Financieringsfunctie reserve Waarschijnlijk 46 0 46 25 0 25 25 25 25 25
11 Verbonden partijen
12 k. GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE Waarschijnlijk 180 0 180 180 0 180 180 180 180 180
13 Totaal 943 1.713 2.656 843 1.608 2.451 2.426 2.281 2.251 2.251


0
0 Omschrijving Aantal ha. per ha. In € Marktwaarde per m² in €
1 Bosgronden 1.441 13.000 1,30 18.733.000 Geliberaliseerde pacht (1 jr) 270 72.500 7,25 19.575.000 Geliberaliseerde pacht (6 jr) 73 72.500 7,25 5.292.500 Reguliere pacht 703 72.500 7,25 50.967.500 Erfpacht 367 36.250 3,63 13.303.750
2 Totaal 2.854 107.871.750


0
0 Weerstandsratio (bedragen x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 2021 (balansstanden 1-1 jaar)
1 1. Beschikbare weerstandscapaciteit 5.929 6.020 6.314 6.115 7.353 2. Benodigde weerstandscapactiteit 2.656 2.451 2.426 2.281 2.251
2 Weerstandsratio (1 / 2) 2,23 2,46 2,60 2,68 3,27


0 1
0 x €1.000 10.000 9.000 8.000 Ontwikkeling algemene reserves
1
2
3
4 7.000 6.000 5.000 4.000 2017 Algemene reserve 2018 2019 2020 2021 Jaar Ondergrens


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Bedrag x ( €1.000) Opbouw Algemene reserve 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Rekeningresultaat
1
2
3 Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties
4 Algemene reserve risico grondexploitatie Algemene reserve
5 2017 2018 2019 2020 2021 Jaar


0 1
0 x €1.000 7.000 6.000 5.000 Ontwikkeling dekkingsreserves
1
2 4.000 2017 2018 2019 2020 2021 Jaar


0 1
0 x €1.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2017 Ontwikkeling bestemmingsreserves 2018 2019 2020 2021 Jaar
1
2
3


0
0 Kengetallen: Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Netto schuldquote 66% 67% 80% 79% 68% 58% Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 64% 66% 78% 78% 67% 57% Solvabiliteit 30% 25% 29% 28% 31% 36% Structurele exploitatieruimte 3% 1% 3% 2% 1% 0% Grondexploitatie 36% 27% 29% 21% 10% 2% Belastingcapaciteit 110% 109% 106% 106% 106% 106%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 Netto Schuldquote 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 80% 79% 68% 67% 58%
1
2 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Grondexploitatie 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29% 27% 21% 20% 8%
1
2 2017 2018 2019 2020 2021


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Verkoop pachtgronden 5.0 25000.0 1250.0
Gemeentefonds Algemene uitkering: effect wijzigingen 25.0 75000.0 18750.0
Belasting Vennootschapsbelasting 25.0 25000.0 6250.0
Sociaal domein 3 Decentralisaties 50.0 175000.0 87500.0
Bodemsanering Sanering bodemverontreiniging 50.0 50000.0 25000.0
Belasting Afvalinzameling 75.0 75000.0 56250.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen 50.0 50000.0 25000.0
Grondexploitatie Risico's grondexploitatie 75.0 1914000.0 1435500.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 5.0 60000.0 3000.0
Gemeentefonds Financieringsfunctie reserve 50.0 25000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE 50.0 89000.0 44500.0

0
0 Onderdeel Op grond van
1 art. 11 BBV Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; Een inventarisatie van de risico’s; Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico’s Verplicht opnemen van een aantal kengetallen Beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie


0
0 Omschrijving risicoBedragen x € 1.000KansAf te dekken 1e burap begroting begroting begroting begroting begroting met:201820182019202020212022
1 0. Taakveld Bestuur en ondersteuning
2 a.Verkoop pachtgrondenZeer geringAR252525252525b.Algemene uitkering: effect wijzigingenGeringAR757575757575c.VennootschapsbelastingGeringAR313825252525
3 6. Taakveld Sociaal domein
4 d.3 DecentralisatiesWaarschijnlijkAR175175175175175175
5 7. Taakveld Volksgezondheid en milieu
6 e.Sanering bodemverontreinigingWaarschijnlijkAR505050505050f.AfvalinzamelingHoogAR43075757575
7 8. Taakveld VHROSV
8 g.Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannenWaarschijnlijkAR757550505050h.Risico's grondexploitatieHoogAR grex1.4891.6081.9141.9141.9141.914
9 Organisatie/bedrijfsrisico
10 600iGewaarborgde geldleningenZeer geringAR8520000j.Financieringsfunctie reserveWaarschijnlijkAR252525252525
11 Verbonden partijen
12 k.GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MREWaarschijnlijkAR19318089898989
13 Totaal2.2652.4512.5632.5032.5032.503


0
0 OmschrijvingAantal ha.per ha. In € Marktwaardeper m² in €
1 Bosgronden1.44013.0001,3018.720.000Geliberaliseerde pacht (1 jr)23273.0007,3016.936.000Geliberaliseerde pacht (6 jr)6673.0007,304.818.000Reguliere pacht69373.0007,3050.589.000Erfpacht36136.5003,6513.176.500
2 Totaal2.792104.239.500


0
0 Weerstandsratio (bedragen x € 1.000)20182019202020212022(balansstanden 1-1 jaar)
1 1. Beschikbare weerstandscapaciteit7.9478.6637.7988.2608.9482. Benodigde weerstandscapactiteit2.5632.5632.5032.5032.503
2 Weerstandsratio (1 / 2)3,103,383,123,303,58


0 1
0 x €1.00012.00011.00010.0009.0008.0007.0006.0005.0004.0002018Algemene reserve Ontwikkeling algemene reserves 2019202020212022JaarOndergrens
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Bedrag x ( €1.000)Opbouw Algemene reserve14.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000 RekeningresultaatAlgemene reserve behoedzaamheidgrondtransactiesAlgemene reserve risico grondexploitatieAlgemene reserve
1
2
3
4
5 20182019202020212022Jaar


0 1
0 x €1.0007.0006.0005.0004.0002018 Ontwikkeling bestemmingsreserves2019202020212022Jaar
1
2
3


0 1
0 x €1.0007.0006.0005.000 Ontwikkeling dekkingsreserves
1
2 4.0002018 2019202020212022Jaar


0
0 Kengetallen:Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 201720182019202020212022
1 Netto schuldquote59%80%63%61%61%72%Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen58%78%61%60%60%71%Solvabiliteit35%29%36%37%39%37%Structurele exploitatieruimte4%3%1%1%1%1%Grondexploitatie32%29%14%8%3%6%Belastingcapaciteit105%106%100%100%100%100%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Verkoop pachtgronden 5.0 31000.0 1550.0
Gemeentefonds Algemene uitkering; effect wijzigingen 25.0 75000.0 18750.0
Belasting Vennootschapsbelasting 25.0 25000.0 6250.0
GR / Verbonden partijen Decentralisaties 50.0 150000.0 75000.0
Bodemsanering Sanering bodemverontreiniging 50.0 50000.0 25000.0
Overig Afvalinzameling 75.0 75000.0 56250.0
Overig Vergoeding kunststof verpakkingen Afvalfonds 50.0 0.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen 50.0 50000.0 25000.0
Grondexploitatie Risico's grondexploitatie 75.0 2111000.0 1583250.0
Omgevingswet Programma's Aanpak Stikstof 75.0 1875000.0 1406250.0
Gemeentefonds Gewaarborgde geldleningen 5.0 30000.0 1500.0
Gemeentefonds Financiëringsfunctie reserve 50.0 45000.0 22500.0
GR / Verbonden partijen GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE 50.0 65000.0 32500.0
GR / Verbonden partijen GRSK flexibele schil jeugdhulp 75.0 65000.0 48750.0

0
0 Onderdeel Op grond van
1 Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; art. 11 BBV Een inventarisatie van de risico’s; Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico’s Verplicht opnemen van een aantal kengetallen Beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie


0
0 Omschrijving risico Kans Af te dekken 1e Burap begroting begroting begroting begroting begroting Bedragen x € 1.000 met: 2019 2019 2020 2021 2022 2023
1 0. Taakveld Bestuur en ondersteuning
2 a. Verkoop pachtgronden Zeer gering AR 25 25 31 31 31 31 b. Algemene uitkering: effect wijzigingen Gering AR 75 75 75 75 75 75 c. Vennootschapsbelasting Gering AR 25 25 25 25 25 25
3 6. Taakveld Sociaal domein
4 d. 3 Decentralisaties Waarschijnlijk AR 175 175 150 150 150 150
5 7. Taakveld Volksgezondheid en milieu
6 e. Sanering bodemverontreiniging Waarschijnlijk AR 50 50 50 50 50 50 f. Afvalinzameling Hoog AR 75 75 75 75 75 75 g. Vergoeding kunststof verpakkingen Afvalfonds Waarschijnlijk AR 40 0 0 0 0 0
7 8. Taakveld VHROSV
8 h. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen Waarschijnlijk AR 50 50 50 50 50 50 i. Risico's grondexploitatie Hoog AR grex 1.776 1.914 2.111 2.111 2.111 2.111 j. Programma Aanpak Stikstof Hoog AR 0 0 1.875 1.875 1.875 1.875 Organisatie/bedrijfsrisico
9
10 60 30 k. Gewaarborgde geldleningen Zeer gering AR 60 0 0 0 l. Financieringsfunctie reserve Waarschijnlijk AR 25 25 45 45 45 45
11 Verbonden partijen
12 m. GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE Waarschijnlijk AR 65 89 65 65 65 65 n. GRSK flexibele schil jeugdhulp Hoog AR 0 0 65 65 65 65
13 Totaal 2.441 2.563 4.646 4.617 4.617 4.617


0
0 Omschrijving Aantal ha. per ha. In € per m² in € Marktwaarde in €
1 Bosgronden 1.441 13.000 1,30 18.733.000 Geliberaliseerde pacht (1 jr) 219 72.500 7,25 15.877.500 Geliberaliseerde pacht (6 jr) 71 72.500 7,25 5.111.250 Reguliere pacht 693 72.500 7,25 50.242.500 Erfpacht 367 36.250 3,63 13.303.750
2 Totaal 2.791 103.268.000


0
0 Weerstandsratio (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 (balansstanden 1-1 jaar)
1 1. Beschikbare weerstandscapaciteit 8.663 8.339 8.501 8.637 7.956 2. Benodigde weerstandscapactiteit 2.563 4.646 4.617 4.617 4.617
2 Weerstandsratio (1 / 2) 3,38 1,79 1,84 1,87 1,72


0 1
0 x € 1.000 14.000 12.000 10.000 Ontwikkeling algemene reserves
1
2 8.000 6.000 4.000 2019 Algemene reserve 2020 2021 2022 2023 Jaar Ondergrens


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Bedrag x ( € 1.000) Opbouw Algemene reserve 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties Rekeningresultaat Algemene reserve risico grondexploitatie Algemene reserve
1
2
3 2019 2020 2021 2022 2023 Jaar


0 1
0 x € 1.000 7.000 6.000 5.000 4.000 2019 Ontwikkeling bestemmingsreserves 2020 2021 2022 2023 Jaar
1
2
3
4


0
0 Kengetallen: Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote 48% 63% 53% 62% 72% 71% Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 47% 61% 52% 61% 71% 71% Solvabiliteit 41% 36% 38% 36% 33% 32% Structurele exploitatieruimte 1% 1% 2% 1% 1% 0% Grondexploitatie 30% 29% 16% 1% 0% 2% Belastingcapaciteit 105% 106% 97% 97% 97% 97%


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie Categorie Categorie A Minste Gemiddeld Meeste risico risico risico
1 Netto schuldquote < 90% 90 - 130% > 130%
2 Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden < 90% 90 - 130% > 130%
3 Solvabiliteitsratio > 50% 20 - 50% < 20%
4 Structurele exploitatieruimte Begr > 0% Begr = 0% Begr < 0%
5 Grondexploitatie < 20% 20 - 35% > 35%
6 Belastingscapaciteit < 95% 95 - 105% > 105%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 Netto Schuldquote 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 72% 71% 63% 62% 53%
1
2 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023


0 1 2 3 4
0 Grondexploitatie 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29% 16% 2% 1% 0%
1
2 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023