Naam Berkelland
Code 1859
Provincie Gelderland
Inwonertal 44032

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Decentralisatie Jeugdzorg/Wmo/Participatie 10.0 1000000.0 100000.0
Overig Klimaatveranderingen 4.0 6000000.0 240000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerkende partijen (GR'en/DVO's) 10.0 20000000.0 2000000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 1.0 5000000.0 50000.0
Informatieveiligheid Privacy / Datalek 5.0 820000.0 41000.0
Personeel Organisatorische risico's 10.0 250000.0 25000.0
ICT algemeen Uitval ICT 20.0 150000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling Laarberg 1.3333336 12500000.0 166666.7
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims 10.0 100000.0 10000.0
Grondexploitatie Beheer voormalige vuilstortplaat Langenberg 2.0 1000000.0 20000.0
Belasting BTW verrekening gymzalen en sporthallen 40.0 100000.0 40000.0
GR / Verbonden partijen Garanties 1.33333333333333 7350000.0 98000.0
GR / Verbonden partijen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) 40.0 745000.0 298000.0
GR / Verbonden partijen Uitstaande gelden 1.0 28000000.0 280000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 3500000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 3500000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerkende partijen (GR'en / DVO's) 10.0 20000000.0 2000000.0
Overig Klimaatveranderingen 4.0 6000000.0 240000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 1.0 5000000.0 50000.0
Informatieveiligheid Privacy / Datalek 5.0 820000.0 41000.0
Overig Organisatorische risico's 10.0 250000.0 25000.0
ICT algemeen Uitval ICT 20.0 150000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling Laarberg 1.3333336 12500000.0 166666.7
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims 10.0 100000.0 10000.0
Kapitaalgoederen Beheer voormalige vuilstortplaat Langenberg 2.0 1000000.0 20000.0
Belasting BTW verrekening gymzalen en sporthallen 40.0 100000.0 40000.0
GR / Verbonden partijen Garanties 1.33333333333333 7350000.0 98000.0
GR / Verbonden partijen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) 40.0 745000.0 298000.0
GR / Verbonden partijen Uitstaande gelden 1.07692307692308 26000000.0 280000.0
GR / Verbonden partijen Vennootschapsbelasting op lening BNG 75.0 160000.0 120000.0
GR / Verbonden partijen VNOG 75.0 210000.0 157500.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 3500000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerkende partijen (GR'en/DVO's) 10.0 20000000.0 2000000.0
Omgevingswet Klimaatveranderingen 4.0 6000000.0 240000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 1.0 5000000.0 50000.0
Informatieveiligheid Privacy/Datalek 5.0 820000.0 41000.0
Overig Organisatorische risico's 10.0 250000.0 25000.0
ICT algemeen Uitval ICT 20.0 150000.0 30000.0
Gemeentefonds Garantstelling Laarberg 1.3 12500000.0 162500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims 10.0 100000.0 10000.0
Kapitaalgoederen Beheer voormalige vuilstortplaats Langenberg 2.0 1000000.0 20000.0
GR / Verbonden partijen Garanties 1.3 7350000.0 95550.0
GR / Verbonden partijen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) 40.0 745000.0 298000.0
Gemeentefonds Uitstaande gelden 1.0 26000000.0 260000.0
Belasting Vennootschapsbelasting op lening BNG 75.0 160000.0 120000.0