Naam Beekdaelen
Code 1954
Provincie Limburg
Inwonertal 35969

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein GGD None None None
Overig Milieu None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Procedures/claims None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Integriteit None None None
Sociaal domein Jeugdzorg None None None
Sociaal domein WMO: eigen bijdrage None None None
Sociaal domein WMO: aanvragen None None None
Sociaal domein WMO: kosten hulp bij huishouden None None None
Sociaal domein WMO: kosten begeleiding None None None
Sociaal domein Open einde regelingen None None None
Sociaal domein Effecten definitie sociaal domein None None None
Overig Harmonisatie van beleid None None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer None None None
Sociaal domein OMNIBUZZ vervoer None None None
Overig Ontwikkeling prijsstijgingen None None None
Dividend/Rente Renterisico None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds None None None
GR / Verbonden partijen Verstrekte garanties None None None
GR / Verbonden partijen Deelnemingen None None None
Grondexploitatie Harmoniseren accommodatiebeleid None None None
GR / Verbonden partijen Ontvlechtingskosten gemeenschappelijke regelingen None None None
Informatieveiligheid Gegevensbescherming None None None
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None None
Sociaal domein Sociaal statuut None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade None None None
Grondexploitatie Verbonden partijen None None None
Calamiteiten, rampen Calamiteitenfonds mijn(water)schade Limburg None None None

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Leerlingenvervoer None None None
Projecten Harmonisatie van beleid None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Procedures/claims None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Integriteit None None None
Sociaal domein WMO: Eigen bijdrage None None None
Sociaal domein WMO: aanvragen None None None
Sociaal domein WMO: kosten hulp bij huishouden None None None
Sociaal domein WMO: kosten begeleiding None None None
Sociaal domein Open einde regelingen None None None
Sociaal domein OMNIBUZZ-vervoer None None None
Sociaal domein GGD None None None
Omgevingswet Omgevingswet None None None
Omgevingswet MIlieu None None None
Bodemsanering PFAS-verontreiniging in bodem en slib None None None
Overig Ontwikkeling prijsstijgingen None None None
Dividend/Rente Renterisico None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds None None None
Overig Harmoniseren accommodatiebeleid None None None
GR / Verbonden partijen Ontvlechtingskosten gemeenschappelijke regelingen None None None
Informatieveiligheid Gegevensbescherming None None None
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None None
Sociaal domein Sociaal statuut None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen None None None
Grondexploitatie Bouwgrondexploitaties None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
ICT algemeen Inhaalslag digitalisering i.h.k.v. de Omgevingswet None None None

0 1
0 Kengetallen Beekdaelen Totaal
1 Riolen km 278
2 Gemalen stuks 35
3 Persleidingen km 22
4 Pompunits stuks 52