Naam Weesp
Code 457
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 19147

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 5.0 2700000.0 135000.0
GR / Verbonden partijen Achtervang 5.0 1500000.0 75000.0
Sociaal domein Sociaal domein 62.5 1300000.0 812500.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 37.5 83000.0 31125.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims WiKro leiding 37.5 1000000.0 375000.0
Omgevingswet Natuurwetgeving 62.5 80000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 12.5 4695000.0 586875.0
Sociaal domein Precariobelasting 12.5 623000.0 77875.0
Grondexploitatie Plataanlaan 37.5 775000.0 290625.0
Grondexploitatie Horn 5 None None 280000.0
Grondexploitatie Nijverheidslaan 37.5 710000.0 266250.0
Grondexploitatie Grenscorrectie 5.0 1000000.0 50000.0
Dividend/Rente Renterisico 37.5 100000.0 37500.0
Informatieveiligheid Datalekken 12.5 500000.0 62500.0
Overig Bestuurlijke toekomst 37.5 250000.0 93750.0

0
0 Onbunutte belastingcapaciteit begroting 2018
1 OZB-percentage van de Woz-w aarde voor toelating art.12* 0,1952% Werkelijk gew ogen % Woz-w aarden gemeente Weesp 0,1462% Verschil 0,0490% Onbenutte belastingcapaciteit 1.577.392
2


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 5.0 2600000.0 130000.0
GR / Verbonden partijen Achtervangpositie 5.0 1600000.0 80000.0
Sociaal domein Sociaal domein 62.5 1554000.0 971250.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 37.5 85000.0 31875.0
Kapitaalgoederen WiKro leiding 37.5 1000000.0 375000.0
Overig Natuurwetgeving 62.5 80000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 37.5 283000.0 106125.0
Belasting Precariobelasting 12.5 623000.0 77875.0
Onderwijs Onderwijs (BRIN nummers) 62.5 40000.0 25000.0
Sociaal domein VVE beleid 62.5 100000.0 62500.0
Grondexploitatie Horn 5 5.0 280000.0 14000.0
Grondexploitatie Grenscorrectie 5.0 1500000.0 75000.0
Dividend/Rente Renterisico 12.5 50000.0 6250.0
Informatieveiligheid Datalekken 12.5 800000.0 100000.0
Overig Bestuurlijke toekomst None None None

0
0 Onbunutte belastingcapaciteit begroting 2019
1 OZB-percentage van de Woz-w aarde voor toelating art.12*0,1905%Werkelijk gew ogen % Woz-w aarden gemeente Weesp0,1372%Verschil0,0533%Onbenutte belastingcapaciteit1.582.850
2


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Achtervangpositie 5.0 1433000.0 71650.0
Sociaal domein Open einderegeling sociaal domein 62.5 1556000.0 972500.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 5.0 1722000.0 86100.0
Sociaal domein Open einderegeling leerlingenvervoer 37.5 114000.0 42750.0
GR / Verbonden partijen WiKro leiding 37.5 1000000.0 375000.0
Overig Natuurwetgeving 62.5 80000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 37.5 185000.0 69375.0
Belasting Precariobelasting 12.5 623000.0 77875.0
GR / Verbonden partijen VVE beleid 62.5 100000.0 62500.0
Grondexploitatie Horn 5 5.0 280000.0 14000.0
Grondexploitatie Nijverheidslaan None None None
Dividend/Rente Renterisico 12.5 50000.0 6250.0
Informatieveiligheid Datalekken 12.5 800000.0 100000.0
Overig Bestuurlijke toekomst None None 210000.0
GR / Verbonden partijen Pva Dynamisch Archief None None None
Overig Kosten Grenscorrectie 5.0 266000.0 13300.0

0
0 Percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar “t”* 0,1853% Werkelijk gewogen landelijk gemiddelde OZB-percentage van de gecorrigeerde WOZ-waarde 2019 0,1252% Verschil 0,0601% Onbenutte belastingcapaciteit (€) 2.012.129
1
2 *) Het percentage is vastgesteld in de meicirculaire 2019