Naam Vught
Code 865
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 26418

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Uitkeringen gemeentefonds None None 300000.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling None None 250000.0
Sociaal domein Jeugd None None 400000.0
Sociaal domein Wmo None None 94000.0
Sociaal domein Wmo nieuw None None 200000.0
Sociaal domein Participatiewet None None 700000.0
Kapitaalgoederen Accommodatiebeleid None None 100000.0
Grondexploitatie Stadsgewest None None 500000.0
Kapitaalgoederen Rijksinfra N65 en PHS None None 3500000.0
Overig Strategische, operationele en schade-risico's None None 300000.0

0 1 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


0 1
0 Algemene normwaarden schuldquote Schuldquote
1 Normaal 0% -100%
2 Voorzichtigheid geboden > 100%
3 Zeer hoge schuld > 130%


0 1 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1 2 3 4 5 6 7
0 igen vermogen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Exploitatieresultaat Algemene reserve Reserve grondexploitatie Bestemmingsreserves -283 6.866 3.582 24.600 281 6.183 3.942 26.140 -245 6.770 3.822 25.736 -239 7.452 6.852 27.903 -114 9.134 9.745 28.467 402 9.134 9.795 23.505 1.028 9.134 9.795 21.176
2 Totaal 34.765 36.546 36.084 41.967 47.232 42.835 41.132


0 1
0 Algemene reserve x € 1.000 2017
1 Saldo 31-12-2016 Bestemming jaarresultaat 2016 Mutaties 2017 Subsidie De Petrus Verkoop Bibliotheek Verkoop pachtgronden Vrijval bestemmingsreserve Jeugd en gezin Vrijval bestemmingsreserve Wmo Verwachte begrotingssaldi 2018-2021 6.183 156 -1.100 1.095 130 99 207 PM
2 Nog besteedbaar 6.770


0 1
0 Ratio Betekenis
1 > 1,2 ruim voldoende
2 1 – 1,2 voldoende
3 < 1,0 onvoldoende


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


0 1 2 3
0 x € 1.000 RisicoR
1 Bandbreedte Factor Bedrag
2 Uitkeringen gemeentefonds 150 2 300
3 Renteontwikkeling 250 1 250
4 Jeugd 200 2 400
5 Wmo 94 1 94
6 Wmo nieuw 100 2 200
7 Participatiewet 350 2 700
8 Accommodatiebeleid 50 2 100
9 Stadsgewest 500 1 500
10 Rijksinfra N65 en PHS 3.500
11 Strategische, operationele en schade-risico's 300
12 6.344


0 1 2 3 4
0
1
2


0 1
0 Algemene normwaarden bruto schuld Ratio Solvabiliteit
1 Weinig tot geen schuld > 80 %
2 Normaal 30% - 80%
3 Voorzichtigheid geboden 20% - 30%
4 Bezit zeer zwaar belast met schuld 0% - 20%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Uitkeringen gemeentefonds None None 300000.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling None None 150000.0
Sociaal domein Jeugd None None 400000.0
Sociaal domein Wmo None None 100000.0
Sociaal domein Wmo nieuw None None 200000.0
Sociaal domein Participatiewet None None 700000.0
Kapitaalgoederen Accommodatiebeleid None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Stadsgewest None None 750000.0
Kapitaalgoederen Rijksinfra N65 en PHS None None 3500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Strategische, operationele en schade-risico's None None 300000.0

0 1
0 Mutaties algemene reserve 2019-2022 x € 1.000
1 Saldo 31-12-2017 Bestemming jaarresultaat 2017 Verwacht jaarresultaat 2018 Mutaties 2018-2022 Verkoop Bibliotheek Verkoop (pacht)gronden Verkoop vastgoed Bijdrage incidentele lasten Vrijval reserve IHP Toevoeging uit grondexploitatie Regiobijdrage Jeugd Bijdrage turbo rotonde Transformatie opgave Jeugd Verwachte begrotingssaldi 2019-2022 6.006 332 -350 1.095 185 763 -573 700 +3.000 -316 -200 -222 PM
2 Nog besteedbaar 10.420


0 1
0 Ratio Betekenis
1 > 1,2 ruim voldoende
2 1 – 1,2 voldoende
3 < 1,0 onvoldoende


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8


0 1
0 Algemene normwaarden bruto schuld Ratio Solvabiliteit
1 Weinig tot geen schuld > 80 %
2 Normaal 30% - 80%
3 Voorzichtigheid geboden 20% - 30%
4 Bezit zeer zwaar belast met schuld 0% - 20%


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11