Naam Simpelveld
Code 965
Provincie Limburg
Inwonertal 10561

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Nieuwe wetten en deregulering van regelgeving door het Rijk/Rijksbezuinigingen None None None
Sociaal domein Sociaal domein None None None
GR / Verbonden partijen Kompas None None None
Sociaal domein Wet sociale werkvoorziening None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschades None None 100000.0
Grondexploitatie Bouwplannen None None None
Aanbesteding Aanbestedingen None None 100000.0
Belasting Nieuwe 'financiële' wetgeving None None None
Kapitaalgoederen Beheerplannen None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None

0 1 2 3 4
0 Omschrijving 2019 2020 2021 2022
1 Incidentele weerstandscapaciteit
2 a. algemene reserves 5.213.289 5.242.418 5.100.913 5.160.392
3 b. vrij aanwendbare deel bestemmingsreserves PM PM PM PM
4 c. onvoorzien 1.000 1.000 1.000 1.000
5 Structurele weerstandscapaciteit
6 d. onbenutte belastingcapaciteit 0 0 0 0
7 e. begrotingsoverschotten PM PM PM PM
8 f. bezuinigingsmogelijkheden PM PM PM PM
9 Totale weerstandscapaciteit 5.214.289 5.243.418 5.101.913 5.161.392


0 1 2
0 Programma Risico Bedrag
1 alle Nieuwe wetten en deregulering van regelgeving door het Rijk/Rijksbezuinigingen PM
2 6 Sociaal domein PM
3 6 Kompas PM
4 6 Wet sociale werkvoorziening PM
5 8 Planschades 100.000
6 8 Bouwplannen PM
7 alle Aanbestedingen 100.000
8 0 Nieuwe ‘financiële’ wetgeving PM
9 2/4/5/7 Beheerplannen PM
10 alle Verbonden partijen PM
11 Totaal 200.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2012
1 Netto schuldquote 24% 44% 56% 48% 51% 49%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 17% 40% 51% 43% 46% 44%
3 Solvabiliteitsratio 52% 41% 38% 36% 31% 28%
4 Structurele exploitatieruimte 0% -1% 1% 0% 0% 1%
5 Grondexploitatie 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6 Belastingcapaciteit 103% 110% 113% 113% 113% 113%


0 1 2 3
0 Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquote <90% 90%-130% >130%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen <90% 90%-130% >130%
3 Solvabiliteitsratio >50% 20%-50% <20%
4 Structurele exploitatieruimte >0% =0% <0%
5 Grondexploitatie <20% 20%-35% >35%
6 Belastingcapaciteit <95% 95%-105% >105%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Nieuwe wetten en deregulering van regelgeving door het Rijk/Rijksbezuinigingen None None None
Sociaal domein Sociaal domein None None None
GR / Verbonden partijen Kompas None None None
Sociaal domein Wet sociale werkvoorziening None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschades None None 100000.0
Overig BsGW None None None
Grondexploitatie Bouwplannen None None None
Aanbesteding Aanbestedingen None None 100000.0
Belasting Nieuwe 'financiële' wetgeving None None None
Kapitaalgoederen Beheerplannen None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
Overig Inspectieonderzoek bomen None None None

0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 Omschrijving 2020 2021 2022 2023
1 Incidentele weerstandscapaciteit
2 a. algemene reserves 5.211.094 5.225.851 5.280.247 5.186.214
3 b. vrij aanwendbare deel bestemmingsreserves PM PM PM PM
4 c. onvoorzien 1.000 1.000 1.000 1.000
5 Structurele weerstandscapaciteit
6 d. onbenutte belastingcapaciteit 0 0 0 0
7 e. begrotingsoverschotten PM PM PM PM
8 f. bezuinigingsmogelijkheden PM PM PM PM
9 Totale weerstandscapaciteit 5.212.094 5.226.851 5.281.247 5.187.214


0 1 2
0 Programma Risico Bedrag
1 alle Nieuwe wetten en deregulering van regelgeving door het Rijk/Rijksbezuinigingen PM
2 6 Sociaal domein PM
3 6 Kompas PM
4 6 Wet sociale werkvoorziening PM
5 8 Planschades 100.000
6 0 BsGW PM
7 8 Bouwplannen PM
8 alle Aanbestedingen 100.000
9 0 Nieuwe ‘financiële’ wetgeving PM
10 2/4/5/7 Beheerplannen PM
11 alle Verbonden partijen PM
12 8 Inspectieonderzoek bomen PM
13 Totaal 200.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 32% 25% 45% 0% 0% 104% 56% 51% 38% 1% 0% 113% 62% 57% 34% 0% 0% 117% 60% 55% 30% -1% 0% 117% 57% 51% 26% -1% 0% 117% 57% 57% 26% 1% 0% 117%


0 1 2 3
0 Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquote <90% 90%-130% >130%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen <90% 90%-130% >130%
3 Solvabiliteitsratio >50% 20%-50% <20%
4 Structurele exploitatieruimte >0% =0% <0%
5 Grondexploitatie <20% 20%-35% >35%
6 Belastingcapaciteit <95% 95%-105% >105%