Naam Venlo
Code 983
Provincie Limburg
Inwonertal 101192

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag

0 1 2 3 4 5 6 7
0 Financiële kengetallen Streef- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Waarde Rekening Begroting* Begroting Begroting Begroting Begroting
1 Netto schuldquote < 130% 83% 90% 96% 98% 99% 98%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 100% 69% 81% 86% 89% 90% 88%
3 Solvabiliteitsratio >=20% 14% 10% 8% 9% 9% 10%
4 Grondexploitatie <35% 4% 3% 2% 2% 2% 1%
5 Structurele exploitatieruimte >= 0% -1,0% -3,5% -0,5% 0,0% 0,3% 0,5%
6 Belastingcapaciteit <= 105% 98% 98% 97,5% 97,7% 97,8% 100%
7 Weerstandsvermogen >=1 0,68 0,10 0,77 0,76 0,81 0,85


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0
1
2


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
1
2


0 1 2
0
1
2


0 1 2
0
1
2


0 1 2
0
1
2
3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0
1
2


0 1 2
0
1
2


0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4
5


0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34


0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen BV campus vastgoed None None 840000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie tijdelijk beheer None None 750000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische risico's None None 700000.0
Overig Toekomstig gewijzigd handhavingsbeleid None None 637500.0
Overig Lagere inkomsten registratie niet ingezetenen None None 525000.0
Overig Inkoopresultaat beschermd wonen None None 500000.0
Sociaal domein Inkoopresultaat WMO Jeugd None None 500000.0
Overig Overschrijding bouwbudget verbouwing postkantoor None None 400000.0
Sociaal domein Software sociaal domein None None 400000.0
GR / Verbonden partijen BV ontwikkelbedrijf Greenport Venlo None None 262500.0
Overig Zwembad None None 262500.0
Sociaal domein Onderwijsgroep Buitengewoon None None 250000.0
Sociaal domein MGR None None 225000.0
Sociaal domein Nieuw beleid armoede en schuldhulpverlening None None 210000.0
Belasting Minder leges reisdocumenten grensgemeenten None None 192750.0
Informatieveiligheid Meldpllicht Datalekken None None 150000.0
Informatieveiligheid Privacy None None 150000.0
Sociaal domein Maatregelen Sociaal Domein None None 125000.0
Sociaal domein Eigen bijdrage WMO None None 125000.0
Sociaal domein Toename Beschermd wonen None None 125000.0
Belasting Rijbewijzen None None 101000.0
Belasting Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen None None 62500.0
Overig Omnibuzz afhankelijkheid en hogere kosten None None 56250.0
Informatieveiligheid Informatieveiligheid None None 50000.0
Sociaal domein Minder inkomsten eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd thuis None None 50000.0
Belasting BTW sport None None 45000.0
Overig Centraal Meld- en Actiepunt None None 45000.0
Overig Gladheidbestrijding None None 40000.0
ICT algemeen Basisregistratie Ondergrond (BRO) None None 37500.0
ICT algemeen Basisregistratie Adressen en Gebouwen None None 37500.0
Personeel Overeenkomst medewerkers WAA bij rayon Groen None None 31250.0
GR / Verbonden partijen Omroep Venlo None None 25000.0
Sociaal domein Maatschappelijke opvang MO None None 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm None None 20000.0
GR / Verbonden partijen Onvoorziene WAA desintegratiekosten None None 20000.0
Overig Grenswerk None None 20000.0
Overig Naturalisaties ontwikkeling None None 16500.0
Aanbesteding Onvoorziene kosten landelijke aanbesteding gemeentelijke telecommunicatie None None 15000.0
Sociaal domein Leerwerktraject None None 12500.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten None None 10000.0
Grondexploitatie Grondverkoop None None 18976750.0
Overig Ondertunneling vierpaardjes None None 5000000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken None None 2925000.0
Overig Kazernekwartier uitvoeringsrisico's (excl. grondexploitatie risico's) None None 2900000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden None None 2150000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie - Plankosten None None 1325000.0
Overig Business case sluiting zwembad de Wisselslag None None 1125000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie - Overige kosten None None 1125000.0

0 1
0
1
2
3
4


0 1
0
1
2
3
4
5


0 1
0
1
2
3
4


0 1
0
1
2
3
4


0 1
0
1
2
3
4
5


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8


0 1
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2 3 4 5
0 f i n a n c i ë l e i m p a c t (€) h o o g 18 3, 4, 5, 8 1, 2, 6, 9, 10, 11 7
1 m i d d e l 29, 30 26 t/m 28 14, 15, 16, 17, 20 12, 13
2 l a a g 35, 36, 42, 43, 46, 48 30, 32, 33, 39, 40, 41, 47 29, 44 19, 21 t/m 25, 31, 34, 37, 38, 45
3 zeer onwaarschijnlijk (10%) onwaarschijnlijk (25%) mogelijk (50%) waarschijnlijk (75%)
4 Kans (%)


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie - Grondverkoop 50.0 20100000.0 10050000.0
Kapitaalgoederen Ondertunneling vierpaardjes 50.0 10000000.0 5000000.0
Kapitaalgoederen Kazernekwartier uitvoeringsrisico's (excl. grondexploitatierisico's). 50.0 11076000.0 5538000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken 50.0 7250000.0 3625000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie - Plankosten 50.0 4620000.0 2310000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden 50.0 7000000.0 3500000.0
Sociaal domein Beschermd wonen door decentralisatie WLZ 2020 50.0 2326000.0 1163000.0
Gemeentefonds Volumes nieuwe maatstaven gemeentefonds 50.0 2000000.0 1000000.0
Sociaal domein Programma gezond en actief 50.0 1300000.0 650000.0
Sociaal domein Jeugd hogere kosten inkoop en niet volledig realiseren maatregelen. 50.0 1700000.0 850000.0
Sociaal domein Door decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 50.0 1500000.0 750000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische risico's 50.0 1400000.0 700000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie - Tijdelijk beheer 50.0 1600000.0 800000.0
GR / Verbonden partijen Provinciale subsidie Vastenavondkamp 25.0 2600000.0 650000.0
Overig Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen 75.0 830000.0 622500.0
Kapitaalgoederen Uitbreiding bargeterminal 25.0 2100000.0 525000.0
Personeel Oud-wethouders 75.0 636000.0 477000.0
Belasting BTW compensatiefonds 50.0 800000.0 400000.0
Omgevingswet Frictiekosten inwerktreding Omgevingswet 75.0 475000.0 356250.0
Aanbesteding Inventarisatie inkoopresultaat 2020 50.0 700000.0 350000.0
Belasting BTW Sport 50.0 600000.0 300000.0
Grondexploitatie Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties 75.0 364000.0 273000.0
BUIG BUIG Budget 50.0 500000.0 250000.0
BUIG BUIG Uitgaven 50.0 500000.0 250000.0
Grondexploitatie Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg 75.0 260000.0 195000.0
Overig Wsw: ontwikkeling bedrijfsvoering 25.0 750000.0 187500.0
Overig Handhaving truckparking 75.0 240000.0 180000.0
Sociaal domein Budget Begeleiding Individueel (BGI) 50.0 350000.0 175000.0
Informatieveiligheid Meldplicht datalekken 75.0 200000.0 150000.0
Informatieveiligheid Privacy 75.0 200000.0 150000.0
Calamiteiten, rampen Gevolgen extreem weer voor het Groen 75.0 200000.0 150000.0
Sociaal domein Coördinerende regionale taken zorginstellingen 25.0 600000.0 150000.0
Belasting Huurderving 75.0 175000.0 131250.0
GR / Verbonden partijen Grensgemeenten 75.0 170000.0 127500.0
GR / Verbonden partijen FLO 50.0 250000.0 125000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie - Verwerving 25.0 500000.0 125000.0
Belasting Havengelden 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Toename PGB beschermd wonen begroting 2020 25.0 500000.0 125000.0
GR / Verbonden partijen BV Campus Vastgoed 10.0 1164000.0 116400.0
ICT algemeen Efficiënter website beheer 75.0 150000.0 112500.0
Kapitaalgoederen Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD 50.0 200000.0 100000.0
Sociaal domein Besparing sociale wijkteams 50.0 150000.0 75000.0
Sociaal domein Minder inkomsten eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd thuis. 25.0 300000.0 75000.0
Overig Implementatie WNRA (onvoldoende dekking generatiepact). 50.0 130000.0 65000.0
Belasting Lagere inkomsten leges omgevingsvergunningen door bezwaar en beroep 25.0 250000.0 62500.0
GR / Verbonden partijen Uitgaven BBZ 25.0 250000.0 62500.0
Sociaal domein WSW: Volume-afbouw risico 50.0 120000.0 60000.0
GR / Verbonden partijen KanDoen 50.0 116000.0 58000.0
Informatieveiligheid Informatieveiligheid 25.0 200000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Budget BBZ 25.0 185000.0 46250.0
Overig Gladheidsbestrijding 10.0 400000.0 40000.0
ICT algemeen Basisregistratie Ondergrond (BRO) 75.0 50000.0 37500.0
Overig Grenswerk 75.0 50000.0 37500.0
Informatieveiligheid Wet Digitale Overheid 75.0 50000.0 37500.0
Sociaal domein Migratie Content Management Systeem 75.0 50000.0 37500.0
Dividend/Rente Rente 10.0 330000.0 33000.0
GR / Verbonden partijen Overeenkomst medewerkers WAA bij rayon Groen 25.0 125000.0 31250.0
Overig Naturalisaties ontwikkeling 25.0 110000.0 27500.0
GR / Verbonden partijen Omroep Venlo 25.0 100000.0 25000.0
Overig Areaal openbare ruimte 25.0 100000.0 25000.0
Belasting Rijbewijzen 10.0 234000.0 23400.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm 10.0 200000.0 20000.0
Grondexploitatie Herijking lokaal woonwagen- en standplaatsenbeleid 75.0 25000.0 18750.0
Overig Indicatoren 75.0 25000.0 18750.0
ICT algemeen Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 50.0 30000.0 15000.0
Belasting Sporttarieven 25.0 50000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen Flexibele afsluitingen 75.0 15000.0 11250.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 10.0 100000.0 10000.0
Kapitaalgoederen Glasvezelnet buitengebied 10.0 100000.0 10000.0

* Begroting na wijziging* Begroting na wijziging* Begroting na wijziging* Begroting na wijzigingFinanciële kengetallen

Streef-waarde

2018
Rekening

2019
Begr*

2020
Begr

2021
Begr

2022
Begr

2023
Begr

Netto schuldquote

< 130%

58%

60%

65%

69%

68%

69%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

< 100%

51%

53%

57%

61%

60%

62%

Solvabiliteitsratio

>=20%

15%

19%

21%

22%

23%

24%

Grondexploitatie

<35%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

Structurele exploitatieruimte

>= 0%

0,4%

1,2%

1,6%

0,4%

0,1%

0,3%

Belastingcapaciteit

<= 105%

101,9%

105,0%

108,9%

108,9%

106,6%

106,6%

Weerstandsvermogen

>=1

1,66

1,87

2,09

2,19

2,26

2,33

* Begroting na wijziging* Begroting na wijziging* Begroting na wijziging* Begroting na wijziging